สถาบันนวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
เลขที่ 43 หมู่ที่ 6 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110

เว็บไซต์ https://il2.rmutto.ac.th/

E-mail : il2@rmutto.ac.th

โทรศัพท์ 033-136099 ต่อ 1511,1512,1513