หลักสูตรการจัดการธุรกิจการบินนานาชาติ (หลักสูตรระยะสั้น)

หลักสูตรการจัดการธุรกิจการบินนานาชาติ

เปิดรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรการจัดการธุรกิจการบินนานาชาติ  (หลักสูตรระยะสั้น)

เปิดรับสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ คลิก  
สมัครได้ตั้งแต่ 1 ก.ค. 66 นี้เป็นต้นไป

รับจำนวนจำกัด รีบสมัครเลย!