โครงการ  Zero to Hero : SOC Cyber Security Analyst
“ โอกาสเป็นนักวิเคราะห์ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ สำหรับผู้ที่สนใจได้เปิดแล้ว”

ศูนย์ความเชี่ยวชาญความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ สถาบันนวัดกรรมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ร่วมกับ บริษัท เอ็กซ์ฟินิท จำกัด  ผู้ให้บริการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

แผนการอบรม
1. Basic Network and Cyber Security 60 ชั่วโมง
2. SOC Fundamental  30 ชั่วโมง
3. SOC Training  (ศูนย์ SOC ของ บริษัท เอ็กซ์ฟินิท จำกัด)  1  เดือน

วิทยากรหลัก
1. ผศ.ดร.วรพล ลีลาเกียรติสกุล  ผู้อำนวยการศูนย์ความเชี่ยวชาญความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และทีมงาน
2. จิรพัชร การเที่ยง  ผู้อำนวยการ SOC บริษัท เอ็กซ์ฟินิท จำกัด และทีมงาน
ระยะเวลาโครงการ
4 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม (3 เดือน)

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ
การศึกษา ม.6  ปวช. ปวส. ปริญญาตรี ทุกสาขา ที่สนใจจะทำงานด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

ประโยชน์ที่จะได้รับ

1. ได้รับประกาศนียบัตร จากทางมหาวิทยาลัยร่วมกับ บริษัท
2. มีโอกาสได้รับการคัดเลือกเข้าทำงานกับ บริษัท XFINIT

ค่าสมัครโครงการ
10,000 บาท

ลงทะเบียน  >> คลิก

About admin